Αναβάθμιση και Εγκατάσταση Access point/payroll

Description

Διαρρύθμιση, αναπροσαρμογή και επέκταση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου πρόσβασης, βάση των καινούργιων διαμορφώσεων στους χώρους της εταιρίας. Προσθήκη αναγνωριστή δαχτυλικών αποτυπωμάτων και προγράμματος (software) ώστε να γίνεται έλεγχος του ωρομίσθιου προσωπικού της εταιρίας και γρήγορη εκτύπωση και αναφορά της μισθοδοσίας του κάθε υπαλλήλου